Mainio tietosuojaseloste

 

Mainio Clothing Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä. Tämä tietosuojaseloste kertoo miten mainioclothing.com-verkkokaupan asiakkaiden henkilötietoja käsitellään. Kaikki Mainion verkkokauppaan rekisteröidyt asiakkaat ovat suojattu tietosuoja-asetuksessa määritellyllä tavalla. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Mainio Clothing Oy:n palveluita.

 

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Mainio Clothing Oy (Y-tunnus: 2127372-9)

Tynnyrintekijänkatu 2, 00580 Helsinki

Suomi

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää asiakaspalvelustamme: info@mainioclothing.com  

 

Tiedonkeräys

Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havainnoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin. Tietoja käsitellään asiakkaan ja Mainio Clothing Oy:n väliseen asiakassuhteeseen, sivuston käyttöön tai asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen perustuen. Tietojen lähde on Mainio Clothing Oy -verkkokauppa.

 

Mainio Clothing Oy kerää ja käyttää tietoja seuraavasti:

- Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen.

- Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen.

- Tuotesuositusten ja markkinoinnin parantamiseen.

- Asiakaspalvelun ja verkkokaupan kehittämiseen. 

 

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

- Käyttäjän itsensä antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot.

- Tunnistamistiedot, kuten nimi.

- Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

- Maksutiedot.

- Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot.

- Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite.

- Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot.

 

Mihin henkilötietojani käytetään?

- Asiakkuuden ylläpitämiseen.

- Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin.

- Tilastollisiin tarkoituksiin.

- Väärinkäytösten estämiseen.

- Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen.

 

Tiedon säilytys ja suojaus

Henkilötietojen käsittelyä ohjaavat dokumentoidut menettelytavat, jotka noudattavat hyviä tietosuojakäytäntöjä (mm. tiedon yhdistäminen, minimointi ja anonymisointi). Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Tietojärjestelmien käyttöä kontrolloidaan käyttäjähallintaratkaisulla ja minimaalisen pääsyoikeuden periaatteella.

Kaikki Mainio Clothing Oy:n keräämät henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä. Pääsyä asiakkaiden henkilötietoihin valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti. Mainio Clothing Oy säilyttää asiakastietoja Suomessa. Palvelimet ovat suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

 

Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

Mainio Clothing Oy säilyttää henkilökohtaisia tietojasi ainoastaan tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa niille kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.

 

Henkilötietojen käsittely

Asiakastietoihin on pääsy vain Mainio Clothing Oy:n omilla työntekijöillä. Henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti. Käytämme ainoastaan luotettavia sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Tietojen hallinnasta vastuussa oleva yritys:

Mainio Clothing Oy (Y-tunnus: 2127372-9)

Tynnyrintekijänkatu 2, 00580 Helsinki 

Suomi

 

Henkilötietojen poistaminen

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa Mainio Clothing Oy:n järjestelmistä, jolloin tietoja ei enää käytetä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin. Suomen lainsäädäntö saattaa asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle. Tämä voi vaikuttaa seuraaviin tarkoituksiin:

  • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei.
  • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme.
  • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi.

 

Asiakkaan oikeudet

Mainio Clothing Oy:n asiakkaana sinulla on oikeus:

- Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista.

- Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

- Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

- Oikeus peruuttaa suostumuksesi, milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

. Oikeus lopettaa asiakastilisi.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön tai pyytää järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme: info@mainioclothing.com  Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Jos jossakin tapauksessa emme pysty joltain osin toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus, ilmoitamme sinulle asiasta. Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

 

Miten voin vaikuttaa henkilötietojeni käyttöön ja keräämiseen?

Mainio Clothing Oy on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuksia vaikuttaa tietojensa keräämiseen ja käyttöön. Voit itse päättää, haluatko vastaanottaa lähettämiämme markkinointiviestejä. Vaihtoehdot löydät oma tili -sivulta. Kehitämme palveluamme jatkuvasti, joten toimintoja voidaan lisätä, muuttaa tai poistaa. Asiakkaana voit myös koska tahansa lopettaa asiakastilisi ja pyytää Mainio Clothing Oy:tä poistamaan omat tietosi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Huom! Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

 

Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Luovutamme joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen sekä maksuliikenteen takaamiseksi. Tietosi välittyvät myös luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle. Asiakas voi rajata tietojen luovuttamista markkinointitarkoituksiin tilinhallinnasta.

 

Evästeet 

Mainio Clothing Oyj:n verkkosivuilla käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi sekä verkkosivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Evästeet ovat tiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet tarjoavat Mainio Clothing Oyj:lle tietoa muun muassa siitä, miten käyttäjät sivuilla liikkuvat, mitkä verkkosisällöt ovat käytetyimpiä ja miten voimme parantaa palveluamme. Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia. Evästeiden käytön estäminen voi kuitenkin heikentää verkkosivuston toiminnallisuutta.

 

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä. Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman rekisteriselosteen.

 

Yhteydenotto

Voit halutessasi ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme tietosuojaselosteeseen ja markkinointiin liittyvissä kysymyksissä: info@mainioclothing.com